MOLECULAR MECHANISMS OF RESISTANCE TO TRAIL-INDUCED APOPTOSIS IN THE MYELOID CELL LINE HL-60

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Poster session I: Apoptosis and drug resistance I

Číslo abstraktu: 0060

Autoři: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.; RNDr. Ladislav Anděra, CSc.; RNDr. Jana Frýdlová, Ph.D.; Tomáš Kozmík; RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D.; Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.; Doc.MUDr. Jan Živný, Ph.D.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 3. 6. 2005