Molekulárně cytogenetické mapování oblasti 1q u relabujících a progredujících pacientů s mnohočetným myelomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1214

Autoři: Mgr. Jana Balcárková, Ph.D.; Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; Jana Hanzlíková; Jitka Kropáčková; Ivana Prekopová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008