Molekulární identifikace T lymfocytárních klonů specifických pro reakci štěpu proti leukemii

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Experimentální hematologie

Číslo abstraktu: 1161

Autoři: Mgr. Veronika Foltánková; RNDr. Eva Matějková; RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.; RNDr. Miloš Dendis; Andrea Stejskalová; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008