MONITORING OF CARDIOTOXICITY DURING HAEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION IN ACUTE LEUKEMIA

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Poster session II: Autologous transplantation

Číslo abstraktu: 0495

Autoři: Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; MUDr. Alena Štrasová; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005