MONITORING OF CARDIOTOXICITY DURING INDUCTION CHEMOTHERAPY CONTAINING IDARUBICIN IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH CIRCULATING MARKERS

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 28. Acute myeloid leukemia

Číslo abstraktu: 1360

Autoři: Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006