MONITORING OF MRD IN PERIPHERAL BLOOD OF AML PATIENTS BY QUANTITATIVE ESTIMATION OF WT-1 LEVEL

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1238p

Autoři: RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.; Mgr. Jaroslav Polák; Ing. Jana Marková; MUDr. Jacqueline Soukupová (Maaloufová); MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008