MONITORING OF TOTAL WT1 EXPRESSION IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CML): WT1 AS A HELPFUL MARKER BESIDES BCR-ABL

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 0206

Autoři: Mgr. Tereza Lopotová; RNDr. Markéta Žáčková, Ph.D.; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2011