Monitorování terapie antagonisty ADP receptoru (P2Y12) průtokovou cytometrií u pacientů s koronárním syndromem před plánovanou perkutánní koronární intervencí

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 1198

Autoři: MUDr. Iuri Marinov, CSc.; Doc.MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.; Ivana Marešová; Petra Paličková; Libuše Pučelíková; Jana Pauerová; Mgr. Alena Luxová Jurenková

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008