MONOCLONAL ANTIBODY TO CD34 INHIBITS PROLIFERATION AND INDUCES APOPTOSIS OF CD34 STEM AND MYELOID CELL LINES

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 19. Molecular targeting

Číslo abstraktu: 1318

Autoři: Doc.MUDr. Petr Stöckbauer, CSc.; Mgr. Klára Elknerová; RNDr. Josef Souček, CSc.; Jitka Němcová; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006