Morfologický podklad efektivity intraprostatické anestezie při biopsii prostaty

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba karcinomu prostaty

Číslo abstraktu: 039

Autoři: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; MUDr. Lenka Krejčířová; MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.; MUDr. Gabriel Varga, FEBU; MUDr. Vítězslav Vít

Na aplikaci anestezie při biopsii prostaty se názory vyvíjely od zcela negativních až po ty kladné, které začínají převažovat v dnešní době, zejména z důvodu zvýšení počtu odebíraných vzorků a i potřeby opakovaného provádění biopsií.

 

Topická intrarektální anestezie se neosvědčila, nejrozšířenější se stala periprostatická infiltrační anestezie. O něco později se objevila anestezie intraprostatická jejíž účinnost v řadě studií převýšila tu předcházející techniku.

 

Racionální důvody pro tyto výsledky nebyly doposud nalezeny. Aktuální výzkumy bolesti nedávno zjistily, že existují různé druhy receptorů pro různé druhy nociceptivního čití. Pro vnímání bolesti jsou zcela specifické receptory na nervových zakončeních.

 

Toho jsme využili při naší snaze pokusit se přesně detekovat lokalizaci receptorů, ve kterých vzniká bolest, v prostatické žláze.

 

Ve spolupráci s patology a histology Lékařské fakulty MU bylo zpracováno celkem 30 prostat odebraných při radikální prostatektomii. Běžně používané formy barvení  (Hematoxylin- Eosin, Gomori, Jones...) neumožňují s jistotou tvrdit ani které struktury jsou jistě nervovou tkání, natož nervovými zakončeními, ve kterých vzniká bolest. K tomu účelu byla po speciálním zpracování na preparát  navázána selektivní  protilátka pro  nervovou  tkáň.  Po zjištění, že naprostá většina nervových zakončení se nachází v oblasti prostatické kapsuly jsme ke zobrazení receptorů, ve kterých vzniká bolest použili další selektivní protilátku proti CGRP (calcitonin gene related peptid), který se nachází na povrchu těchto receptorů. Histochemická reakce, a pro lepší zvýraznění s následným navázáním druhotné protilátky vyvolávající ve fluorescenčním mikroskopu světélkování, mimo vší pochybnost prokázala, že receptory, ve kterých vzniká bolestivý vjem se ve vysoké koncentraci nacházejí výhradně v oblasti prostatické kapsuly a nejsou přítomny hlouběji ve žlázové parenchymu.


Tyto skutečnosti byly popsány poprvé a doposud na toto téma nebylo nikdy nic ve světové literatuře publikováno. Efektivita intraprostatické anestezie tím byla jednoznačně objasněna a otevřely se cesty pro další výzkum – a to jak pro morfologii, tak i pro klinické využití léčby bolesti.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014