Možnosti laparoskopie v léčbě malignit pankreatu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Karcinom pankreatu

Číslo abstraktu: 161

Autoři: MUDr. Martin Loveček, Ph.D.; doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.; MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Cíl
Racionální a seriozní posouzení významu laparoskopie v managementu malignit slinivky.
Úvod: Incidence rakoviny slinivky je 15 na 100.000 obyvatel za rok. Pětiletá mortalita je 95-99% (1). Operabilita nemocných s rakovinou pankreatu je nízká – do 20% nově zjištěných onemocnění. Nejlepší prognózu přináší radikální odstranění tumoru.
To je závislé na přesném předoperačním a peroperačním posouzení vztahu k cévním strukturám (2). Největší naději na radikální resekci má postižení Vaterské papily či hlavy slinivky, manifestující se obstrukčním ikterem. Nejhorší prognózu mají onemocnění kaudy a těla slinivky. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007