Možnosti léčby pokročilého karcinomu ledviny - kazuistika

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny III.

Číslo abstraktu: 033

Autoři: MUDr. Vlasta Rosinská; MUDr. Michal Grepl, PhD; MUDr. Igor Hartmann; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008