MOŽNOSTI OPERAČNÍ LÉČBY METASTATICKÉHO POSTIŽENÍ PÁTEŘE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: XXI. Nádory skeletu a sarkomy

Číslo abstraktu: XXI/270

Autoři: MUDr. Radim Grosman; MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

 

Páteř patří mezi místa nejčastěji postižená při šíření nádorového procesu. Ve většině případů je metastáza lokalizována do obratlového těla, kde narušuje stabilitu páteře, vytváří riziko patologické zlomeniny a přímým tlakem na nervové struktury může působit bolesti a neurologické postižení. Plánování operačního výkonu vychází z celkového stavu, základní diagnózy, neurologického nálezu a místa postižení. Pro ověření histologické povahy je u nejasných případů indikováno bioptické vyšetření. U progredujícího neurologického postižení je indikováno neodkladné uvolnění nervových struktur případně doplněné stabilizací páteře. U pacientů, kde je dlouhodobá prognóza základního onemocnění delší, jsou indikovány radikální operace s kompletním odstraněním obratle a stabilizací páteře. Cílem operační léčby metastáz páteře je nejen zajištění stability páteře, snížení bolesti a zmenšení rizika neurologického postižení, ale i kompletní onkologicky radikální odstranění metastázy.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016