Možnosti současné adjuvantní terapie

Konference: 2008 XVII. jarní zasedání Loket - karcinom jícnu a žaludku

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: II. Karcinom žaludku

Číslo abstraktu: 012

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Plný text není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 11. 4. 2008