Možnosti systémové léčby metastáz u solidních tumorů

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 022

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005