MOŽNOSTI VPL PŘI DIAGNOSTICE, LÉČBĚ A PÉČI O ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Abstrakta a přednášky - Lékařská sekce

Číslo abstraktu: 032

Autoři: MUDr. Eva Kasalická

 Sdělení pojednává o úloze VPL při diagnostice, léčbě a péči o onkologického pacienta. VPL bývá prvním, na koho se nemocný obrátí se svými obtížemi. Znalost pacienta umožní VPL nejen správně rozhodnout o nutných vyšetřeních, ale také poradit mu, jak se s onkologickým onemocněním vyrovnat. Spolupráce VPL s onkologickými centry pacientovi nejen zjednoduší náročnou léčbu, může také včas upozornit na hrozící komplikace chemo- či radioterapie. Při neúspěšném průběhu léčby bývá VPL posledním lékařem, který poskytuje pacientovi paliativní péči ve spolupráci s hospici, home care a v neposlední řadě s rodinou pacienta.

 e-mail: eva.kasalicka@live.com

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012