Multicentrický karcinom prsu s metastázami do stejnostranné axilly – neobvyklý typ intervalového karcinomu

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 040p

Autoři: T. Mrázek; D. Mrázková; R. Ichnovský; MUDr. Jana Chmelová

Intervalový karcinom je diskutovaným tématem mamografického screeningu. Multicentrický typ nádorového postižení , které vzniklo mezi jednotlivými koly screeningu, je raritní. Autoři uvádějí kasuistiku 65 leté ženy s negativní rodinnou anamnézou, bez rizikových faktorů, u které byl zjištěn ve screeningovém programu multicentrický (?) karcinom s postižením stejnostranných axilárních uzlin. Core cut biopsií ze dvou ložisek byl diagnostikován invazívní duktální karcinom. Na základě retrospektivního hodnocení předchozího mamografického nálezu se autoři domnívají, že tento nález splňuje klasifikační kritérium pravého intervalového karcinomu. Nález je neobvyklý svým rozsahem.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008