Multidetektorová výpočetní tomografie a PET/CT v diagnostice bronchogenního karcinomu

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_18

Autoři: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; MUDr. Eva Ferdová; Doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.; MUDr. Jan Záhlava; Doc. MUDr. Boris Kreuzberg

Koncem devadesátých let minulého století došlo k zásadním změnám techniky zobrazení plic pomocí výpočetní tomografie, jednak se objevují první přístroje umožňující akvizici více datových stop během jediné otáčky gantry (multidetektorová výpočetní tomografie–MDCT) a jednak se začínají komerčně vyrábět přístroje hybridní spojující CT a PET. Autoři prezentují možnosti diagnostiky karcinomu plic pomocí 64-řadého systému MDCT (Sensation 64) a šestnáctiřadého systému PET/CT (Biograph 16).

Technika vyšetření se zaměřuje na získání dat s vysokým prostorovým rozlišením dosahujícím úrovně pod 1 mm, používá se HRCT rekonstrukce dat z celého objemu vyšetřovaného prostoru a data se mohou použít i pro rekonstrukci HRCT obrazů v libovolné orientaci. Nové pracovní stanice dovolují provádět automatickou či poloautomatickou detekci plicní uzlů a vyhodnocení jejich složení a lze je využívat i v screeningových programech bronchogenního karcinomu. Vynikající zobrazení cévních struktur dovoluje zobrazit velmi dobře i cévní zásobení nádorů v centrální lokalizaci cestou bronchiálních tepen anebo zazdění větví plicnice.

U hybridního zobrazení pomocí PET/CT je využíváno postupné akvizice dat MDCT a následně PET v integrované gantry. Hybridní zobrazení využívá fúze anatomického zobrazení pomocí MDCT a metabolického zobrazení pomocí PET. V současnosti je hlavním radiofarmakem využívaným pro PET/CT 18-F-fluorodeoxyglukóza (FDG), metabolický analogon glukózy. Po aplikaci se FDG vysoce akumuluje v tkáni epidermoidního karcinomu a také ve většině adenokarcinomů a velkobuněčných karcinomů, proto lze hybridní zobrazení využívat v primárním stagingu i restagingu nemalobuněčného bronchogenního karcinomu. Falešně pozitivním nálezem může být někdy aktivace mediastinálních uzlin, proto spolehlivost stagingu je spíše v průkazu vzdálených metastáz.Využití PET/CT spočívá dále i v diferenciální diagnostice plicních uzlů a hodnocení odpovědi na terapii.

Nové způsoby zobrazení bronchogenního karcinomu přispívají k dokonalejší, časnější diagnostice karcinomu plic a ke zpřesnění primárního stagingu i restagingu.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006