Mutace Runx1 a jejich předpokládaný vliv na funkci tohoto transkripčního faktoru u myelodysplastického syndromu a akutních leukémií

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P34/1156

Autoři: Ing. Ota Fuchs, CSc.; Mgr. Dana Provazníková, Ph.D.; Mgr. Arnošt Kostečka; MUDr. Kateřina Benešová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008