MÝTY A FAKTA VE VÝŽIVĚ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: 328

Autoři: Mgr. Veronika Březková

Východiska:

Média jsou zdrojem mnoha protichůdných informací, se kterými si člověk často neví rady, tedy neví, co je a není pravda. Všudypřítomná doporučení, co jíst a co nejíst či co je zdravé a co nezdravé, se v různé míře dotýkají každého.

Cíl:

Mezi aktuální témata poslední doby patří „co mazat na pečivo: máslo, nebo margarín?“, „člověk je jediný savec, který v dospělosti konzumuje mléko“, ale řeší se také obsah vlákniny, soli či cholesterolu ve stravě. Pozornost získává i míra v pitném režimu.

Závěr:

V protichůdných informacích je potřeba ujasnit si základní fakta a dojít k řešení. Mezi dobré nástroje patří znalost oficiální potravinové pyramidy, čtení informací na obalech potravin a zdravý rozum, neboť „nezdravé nejsou potraviny, ale nezdravé může být jejich konzumované množství“.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014