Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádorů GIT

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 014

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA

Klíčová slova: Doporučené nádorové markery, statistické pojmy, screening, primární diagnostika, staging, prognóza, follow-up, chemoterapie,

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006