NÁDORY HLAVY A KRKU - ÚVODNÍ SDĚLENÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 060

Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; Doc.MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Text odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014