Nádory ledvin - současný stav na pozadí 110. výročí vydání významné publikace K. M. Wilmse.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXV. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 214

Autoři: MUDr. Josef Mališ

Před 110 lety v roce 1899 vydal Karl Max Wilms v Lipsku publikaci Die mischgeswulste der Niere, ve které našel sjednocující rysy různých embryonálních nádorů ledvin, sám popsal svých vlastních 7 pozorování. Neuroblastom - nejčastější nádor ledvin dětského věku - se pak v pozdějších letech až do současnosti označuje jako Wilmsův nádor. Léčba tohoto nádoru doznala za více než století své „oficiální" existence významných a velice úspěšných změn jak v diagnostice, tak léčbě. Samotná operace (do 40.let) dokázala vyléčit maximálně 20% nemocných dětí, posléze přiřazená radioterapie zvýšila toto procento až téměř na 50%. Dramatické zlepšení je pak zavedení cytostatik do léčebných schémat v průběhu 60. a 70.let - vikristin s aktinomycinem (dosavadní zlatý standard v léčbě neuroblastomů) kombinovaný v pokročilejších klinických stadiích adriamycinem. S cílem stanovit optimální diagnostický a léčebný postup s minimalizací trvalých následků vznikly velké nadnárodní skupiny - National Wilms Tumor Study (NWTS) v Severní Americe a SIOP Nephroblastoma Study, dnes SIOP Renal Tumor Study Group (SIOP RTSG) v Evropě.

Obě tato seskupení se zásadně liší v časovém zařazení operace (nefrektomie) v průběhu léčby. Severoamerická skupina preferuje iniciální chirurgickou léčbu, kdežto SIOP RTST zařazuje nefrektomii až po neodadjuvantní chemoterapii, která dokáže významně zmenšit nádor, snížit riziko ruptur a distribuce klinických stadií je v Evropských sestavách s výraznou převahou nižších klinických stadií. Obě skupiny dokázaly, že k diagnóze neuroblastomů již nejsou nutné invazivní diagnostické metody (angiografie, tomografie), ale že zkušený radiolog dokáže stanovit diagnózu z ultrazvukového vyšetření a prostého rtg snímku plic. Také délka léčby se významně zkrátila, v současné době trvá jen několik týdnů u lokalizovaných procesů. Kromě typického neuroblastomu se vyčlenila relativně pestrá skupina nádorů ledvin non-nefroblastomů (clear cell sarcoma of the kidney, rabdoidní nádor ledviny, mezoblastický nefrom a další), které se podle jednotlivých druhů významně liší biologickou aktivitou a prognózou. Obecně nefroblastomy patří do skupiny nádorů s velmi dobrou prognózou.

Naše pracoviště je aktivním účastníkem SIOP RTSG již od roku 1988 a naše léčebné výsledky se neliší od výsledků dosahovaných v jiných velkých centrech.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009