Nádory močového měchýře v ZČ regionu – vývoj incidence

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 239

Autoři: I. Víchová

Od r. 2000 máme na území ZČ regionu dva kraje – Plzeňský kraj a Karlovarský kraj. V obou těchto krajích dochází k pozvolnému vzestupu nádorů močového měchýře.
K nárůstu počtu nádorů močového měchýře jistě přispívají včasné preventivní prohlídky, dispenzarizace a preventivní kontroly u pacientů s již diagnostikovaným nádorem močového měchýře, dále možnosti kvalitní a přesné diagnostiky i dostupnost odborných pracovišť na území těchto krajů.
Nádorů této oblasti rozhodně neubývá, v jejich pouze pozvolném nárůstu se stále uplatňuje určité procento nenahlášených nádorů močového měchýře. Je tedy snahou pracoviště NOR, aby dohlášení počtu nádorů močového měchýře bylo co nejpřesnější a aby na pracovišti, kde byl nádor diagnostikován, vyplnili a zaslali ze zákona povinné Hlášení novotvaru.

Incidence nově hlášených novotvarů močového měchýře v ČR v letech 1990, 1995, 2000 a 2001.


Incidence nově hlášených novotvarů moč ového mě chýře v ZČ regionu v letech 1990, 1995, 2000 a 2001 (Plzeňský a Karlovarský kraj).

Hlášená nová onemocnění novotvary močového měchýře /Dg. C 67/ podle věkových skupin v ČR v letech 1990, 1995 a 2000.
Metodika: sběr dat – tiskopis Hlášení novotvaru
Zdroj dat: ÚZIS ČR, data NOR.

Čerpáno z ročenky ÚZIS ČR – Novotvary 1990 ČR, Novotvary 1995 ČR a Novotvary 2000 ČR.

Závěr
Na území ZČ regionu dochází k pozvolnému nárůstu nádorů močového měchýře jak u mužů, tak u žen, zejména ve věkových kategoriích nad 55 let.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005