NÁDORY PENISU – VÝSKYT, ETIOLOGIE A MOŽNOSTI PREVENCE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/343

Autoři: MUDr. Petr Prošvic

Východiska:

Nádory penisu patří v ČR mezi vzácná nádorová onemocnění. Nádory penisu tvoří asi jen 0,2 % všech zhoubných nádorů. Asi 1/3 pacientů na karcinom penisu umírá. Nádory penisu jsou významné především pro své sociální a psychologické důsledky i u vyléčených pacientů.

Cíl:

Karcinom penisu je z významné části preventabilní, neboť jsou známy kauzální příčiny, které k jeho vzniku mohou vést. Autor uvádí review nejnovější literatury a guidelines českých, evropských a amerických onkologických a urologických společností týkající se výskytu, příčin vzniku a možností prevence vzniku nádorů penisu.

Závěr:

Nádorová onemocnění jsou nejčastějšími onemocněními s často závažnými důsledky. Přesto v oblasti prevence jsou v ČR rezervy. Nové i známé možnosti prevence nádorů penisu přináší naše review.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016