Nádory plic a další maligní duplicity

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_24

Autoři: Edvard Geryk; Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.; Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.; Mgr. Radim Štampach, Ph.D.; RNDr. Milan Konečný, CSc.; Jakub Odehnal

Úvod

Účinky rizikových faktorů přináší pokračování trendů nádorové incidence, kterou se česká populace výší 14,6 % rizika zhoubného onemocnění do 65. roku života řadí mezi dvanáct nejohroženějších ze 170 zemí (1). Z každého tisíce obyvatel ČR v roce 2005 bylo 7 nově zjištěných nádorů s denním průměrem 196 onemocnělých a 3 úmrtí na nádor s denním průměrem 77 zemřelých (2). Nádory plic se na tomto vývoji podílí odlišně u mužů a žen jak vzhledem k vývoji jejich rizika kouření, tak počtu přežívajících.

Trend prevalence nádorů v rozsahu dg. C00-D09 vzrostl v letech 1989–2005 u mužů o 118.453 (o 167,1 %), u žen o 168.781 (o 163,2 %). Na tomto vývoji se podle podkladů z registru nádorů podílely karcinomy dýchacích cest (3):

 1. u nádorů hrtanu (dg. C32)
  • 47,1 žijících mužů a 4,0 žen na 100.000 obyvatel v roce 1989
  • 66,7 žijících mužů a 8,3 žen na 100.000 obyvatel v roce 2005
 2. u nádorů průdušnice a plic (dg. C33-C34)
  • 96,0 žijících mužů a 15,9 žen na 100.000 obyvatel v roce 1989
  • 133,1 žijících mužů a 46,4 žen na 100.000 obyvatel v roce 2005

V nárůstu celkové prevalence všech malignit je patrný výrazný rozdíl mezi počty případů a osob, který není součástí rutinní české statistiky nádorů. Upřesnění karcinomů plic ve vícečetných zhoubných novotvarech (VZN) je předmětem předběžného sdělení.

Metodika

Podkladem byly počty nádorů, nahlášené do Národního onkologického registru od května 1976, evidované u žijících pacientů k 31. 12. příslušného roku, aktualizované a verifikované ÚZIS ČR k 17. 10. 2007. Ve spektru VZN byly karcinomy plic (dg. C34) porovnány podle výskytu v prvním, druhém a dalším pořadí s následnými novotvary (dg. C00-D48), vztaženými k r. č. a následně anonymizovanými. Předběžné výsledky u mužů a žen doplňuje např. časový vývoj, zastoupení v krajích, topografie, klinická stadia, délka intervalu mezi VZN aj.

Výsledky

Přehled VZN uvádí rozložení 15.331 karcinomů plic, z nichž 3.904 (25,5 %) bylo evidováno jako malignita první, 10.175 (66,4 %) druhá, 970 (6,3 %) třetí, 184 (1,2 %) čtvrtá, 98 (0,6 %) pátá a další. Po prvních karcinomech plic bylo evidováno 4.155 nádorů jiné lokalizace, jejichž další charakteristiky budou uvedené ve sdělení.

Literatura:

 1. Mackay, J. et al.: The Cancer Atlas. American Cancer Society, Atlanta, 2006, 128 p., ISBN 0-944235-62-X
 2. ÚZIS: Novotvary ČR 2005, ÚZIS ČR, 2008, 254 s. ISBN 978-80-7280-723-9.
 3. Konečný, M. kol.: Prevalence nádorů v České republice 1989-2005-2015. PřF MU Brno, 2008, 64 s. ISBN 978-80-903255-2-4.

Studie podpořena grantem GA ČR č. 205/07/1278

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008