Nádory podjaterní krajiny - možnosti biliární drenáže

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 019

Autoři: Soňa Fraňková

Závěr
  1. Obě metody mají v diagnostice i terapii nádorů podjaterní krajiny nezastupitelnou úlohu
  2. Neustálý vývoj nových materiálů a
    technik


Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006