Náhlá příhoda břišní na podkladě metastatického postižení appendixu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Meze onkochirurgické radikality

Číslo abstraktu: 088

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; Z. Vobořil; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Autoři prezentují kasustiku neobvyklé náhlé příhody břišní. 73-letá pacientka s výrazným dyspeptickým syndromem, významným úbytkem na tělesné hmotnosti, ascitem byla hospitalizována a vyšetřována na interním pracovišti. Byla stanovena diagnóza inoperabilního karcinomu slinivky břišní s generalizací. V den dokončení stagingových vyšetření se objevily prudké bolesti břicha v jeho pravé polovině. Postupně se rozšířily na celé břicho. Souběžně s tím nastoupily prudce příznaky sepse s rychlým nárůstem zánětlivých markerů (leuko, CRP). Pacientka byla přeložena na chirurgickou kliniku. Před operační revizí jsme provedli probatorní punkci ascitu – získán hnisavý, koliformně páchnoucí výpotek. Pacientka byla neprodleně operována – nalezena difusní hnisavá peritonitida (sekundárně infikovaný ascites), byl potvrzen generalizovaný tumor těla a ocasu pankreatu. Příčinou peritonitidy byl perforovaný appendix v místě rozpadlé metastázy zmíněného nádoru. Průběh pooperační byl zásadně ovlivněn irreversibilním septickým šokem, který byl také později příčinou úmrtí.
Sdělení obsahuje i úvahu o pozici chirurga v případech inoperabilního pokročilého nádorového onemocnění komplikovaného náhlou příhodou břišní.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005