NAVELBINE. Využití u metastazujícího karcinomu prsu

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: FP05

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Firemní prezentace V: Pierre Fabre

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005