Ne vše v prsu pochází z prsu

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Nelékařská sekce - blok I

Číslo abstraktu: 38

Autoři: Miloslava Tluková; Dana Baldyňáková; Jiroušová Zdena; A. Martínková

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen a incidence je setrvale rostoucí. Česká republika je ve srovnání s ostatními zeměmi na 23. místě v počtu nově diagnostikovaných nádorů na 100 tis. žen. Ročně na karcinom prsu umírá v české populaci přibližně 1950 žen (37 na 100 tis. žen). Nádory prsu nejsou problematikou pouze ženské populace, ale vyskytují se také u mužů s incidencí 0,88 na 100 tis. mužů.

Základní vyšetřovací metodou pro záchyt rakoviny prsu je mamografie, která je při doplnění ultrasonografie schopná dle morfologických znaků s vysokou pravděpodobností diagnostikovat maligní či benigní léze v prsu. Existují však nálezy, které neodpovídají charakteristikám urč jícím benignitu či malignitu ložiska, a tak je možné chybně, jak následně ukáže definitivní histologie, ohodnotit lézi jako maligní či benigní.

V přednášce prezentujeme kazuistiky, ve kterých se nejednalo o primární maligní nález v prsu.

1. kazuistika

57letá pacientka pozoruje asi 2 týdny rezistenci pod levým dvorcem. V minulosti byla provedena exstirpace z pravého prsu s diagnosou phyloidního tumoru. Při mamografickém vyšetření je v levém prsu patrná ložisková asymetrie  velikosti 25 mm, sonograficky je vlevo v palpačním místě ohraničené, nepravidelné, nehomogenní, hypoechogenní ložisko 26 x 10 mm. Vzhledem k sonografické maligní charakteristice, nehomogenita, byla doporučena cut-core biopsie.

Histologicky bylo verifikováno ložisko jako subakutní až chronický absces.

2. kazuistika

Mladá pacientka 36letá, se dostavila do mamologické ambulance s opakovaným zduřením levého prsu, které bylo několikrát biopticky verifikovanáno na jiném pracovišti s histologií granulomatozní mastitidy. Do naší ambulance se pacientka dostavila s novým zduřením levého prsu, přičemž prs byl výrazně deformovaný po předchozích zánětech a biopsiích. Klinicky i sonograficky byla patrna pouze ztluštělá kůže a lymfedem v podkoží, dále pak na rozhraní VřQ drobné ložisko s tekutinovou kolekcí. Nález cut-core i chirurgické biopsie byl shodný. Jednalo se o chronické nespecifické abscesy, v jejichž lumen je hnisavý exsudát, tvořený neutrofilními leukocyty, a stěnu tvoří silná vrstva smíšeně zánětlivě infiltrované, nespecifické granulační tkáně. Prekancerozní ani nádorové struktury nebyly zastiženy. Vzhledem k rozsahu nálezu v prsu a jeho deformitě byla na mamologické komisi doporučena mastektomie.

3. kazuistika

54letá pacientka se dostavila na screeningové mamologické vyšetření, nález v prsou byl negativní, nebyly prokázány ložiskové změny, hodnoceno jako Tabar III, BIRADS 1. Za 10 měsíců se pacientka dostavila s nově hmatnou rezistencí v pravém prsu, mamografie pravého prsu nebyla z technických důvodů zhotovena. Na UZ bylo patrno lehce hyperechogenní , nehomogenní ložisko, poměrně ohraničené, velikosti 37 x 29 x 27 mm. V pravé axile bez zřejmé lymfadenopatie. Vzhledem k ultrazvukovým maligním charakteristikám byla doporučena histologická verifikace cut-core biopsií. Jednalo se o metastázu liposarkomu.

4. kazuistika

72letý pacient byl vyšetřen v mamologické ordinaci s rezistencí v pravém prsu.

Anamnesticky je po léčbě pro karcinomu kořene jazyka s metastázami do krčních uzlin a karcinomu nosního křídla. Na mamografii je vpravo ne zcela ostře ohraničený stín velikosti 8 mm, sonograficky pak kulovité ohraničené ložisko. V axile bez lymfadenopatie.

Charakteristiky mamografické i sonografické svědčí pro benignitu léze, nicméně vzhledem k osobní anamnéze bylo pomýšleno na metastázu při základních onemocněním. Pro histologické ověření byla doplněna cut-core biopsie,  histologicky se jedná o primární leiomyosarkom.

5. kazuistika

40letý muž s rezistencí v pravé axile. Klinicky i sonograficky normální nález na prsou.

V pravé axile na ultrazvuku je patrno hypoechogenní, nepravidelné, nehomogenní ložisko přesahující velikost sondy. Léze byla cut-core biopsií histologicky verifikována jako metastáza maligního melanomu. Při následných doplňujících vyšetřeních nebyl primární nález melanomu diagnostikován.

Závěr

Mamologické vyšetření je komplexní, zahrnující osobní i rodinnou anamnézu, klinické, mamografické a sonografické vyšetření. Při nejednoznačném nálezu je nutno pomýšlet na malignitu, včetně možných metastáz, a doplnit histologickou verifikaci. Naopak maligní sonografické či mamografické charakteristiky nemusí vždy znamenat, že se jedná  o karcinom prsu.

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012