2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Diagnostika

Diagnostika II

Chirurgie

Nelékařská sekce - blok I

Číslo abstraktu: 38
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 40
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče; Psychoonkologie
Autoři: Eva Vykoukalová
Číslo abstraktu: 41
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 42
Kategorie: Ostatní

Nelékařská sekce - blok II

Číslo abstraktu: 47
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Nelékařská sekce - blok III

Číslo abstraktu: 49
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 50
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Postery

Číslo abstraktu: 01p
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Recidivující a metastatický ca ovaria

Recidivující karcinom hrdla a těla děložního a varia

Systémová léčba pokročilého a metastatického karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 23
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 27
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 28
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Varia