Neinvazivní high grade papilární uroteliální karcinom močového měchýře s kostní metaplazií u 3-letého chlapce

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Posterová sekcia

Číslo abstraktu: p11

Autoři: MUDr. Jaroslav Michálek; MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.; MUDr. Tomáš Tichý; MUDr. Martin Šmakal; MUDr. Milan Král, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Karcinomy močového měchýře z přechodné­ho epitelu jsou u dětí velice vzácné. Prezentujeme případ 3-letého chlapce s náhle vzniklou atakou makroskopické hematurie a následně s recidivující mikroskopickou hematurií. Ultrazvukové vyšetření močového měchýře odhalilo na zadní stěně polypózní stopkatý tumornejvětší velikos­ti 12 mm, který byl následně cystoskopicky resekován. Histologicky byl diagnostikován high grade papilární uroteliální karcinom s úseky kost­ní metaplazie benigního vzhledu ve stromatu nádorových papil. Doposud se jedná o jediný známý případ papilárního uroteliálního karcinomu s kostní metaplazií u dětí. Bylo popsáno jenom několik málo kazuistik tohoto typu nádoru u do­spělých jedinců. Diferenciální diagnostika nádo­rů močového měchýře u dětí zahrnuje zejména 2 jednotky nefrogenní adenom a hamartom, které mohou být navzájem odlišeny pomocí ur­čitých histologických znaků a imunohistochemie.

 

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016