Neobvyklá komplikace po odstranění adenomu rekta transkokcygeálním přístupem

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Kasuistiky

Číslo abstraktu: 211

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; Z. Vobořil; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Vacek

Uvádíme případ mladého muže, který ve svých 38 letech v roce 1989 podstoupil resekci rekta pro adenom transkokcygeálním přístupem. Až dosud – tj. 15 let – je stále sledován a opakovaně operačně léčen pro komplikace původního operačního výkonu.
  • Za 6 let od původní reskece rekta byla provedena „exstirpace tumoru sákra“ – pro nález sliznice střevní považován za maligní, proto pacient pooperačně ozářen.
  • Po 10 letech recidiva benigního adenomu v jizvě v oblasti sakra.
  • Rok 2003 – recidiva adenomu rekta – provedena nízká přední resekce rekta s anastomosou end to end staplerem.
  • 9/03 – exstirpace kulovitého cystického útvaru s mucinosním obsahem v těsné blízkosti pahýlu kostrče – histologie opět shodná s předchozími.
  • 2/04 – radikální odstranění celé oblasti jizevnatých změn v oblasti sakra včetně resekce pahýlu kostrče viz. peroperační foto.

Bioptický materiál byl podrobně zpracován, vyšetřeny zpětně všechny odebrané histologie.Zastižena převážně vazivová tkáň , ve které jsou patrny cysty vyplněné hlenem a hlenová jezírka. Cysty jsou vystlané cylindrickým epitelem podobajícím se tubovilosnímu adenomu tlustého střeva s dysplastickými změnami low-grade stupně. Případ uzavřen jako implantační cysty vzniklé na podkladě zanesení epitelu adenomu sliznice tlustého střeva v oblasti sakra a kostrče. Přesvědčivé známky malignity nezastiženy (proliferační aktivita odpovídá proliferaci v adenomu, potvrzeno imunohistochemicky proliferačním antigenem Ki 67, není výraznější exprese p 53.
Zajímavá je reakce CEA v séru pacienta na růst a aktivitu cyst – viz. graf. Imunohistochemické vyšetření CEA v preparátu z biopsie bylo pozitivní.

Stálou dispenzarizací jsme včas zachytili recidivu adenomu rekta po 14 letech – velikosti 1 cm s dysplastickými změnami high-grade stupně bez známek invazivního růstu do stěny přes lamina muscularis mucosae.

Uvedený případ dokumentují CT, endosono vyšetření, peroperační fotografie, vyšetření preparátu makroskopicky i mikroskopicky, dlouholeté sledování CEA v séru.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004