Neobvyklý průběh regionální recidivy karcinomu prsu

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 051

Autoři: MUDr. Petr Čoupek; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; A. Malíř

Úvod:

Lokoregionální recidivy u karcinomu prsu se nejčastěji vyskytují v prvních 5-10 letech sledování.Po 10-15 letech jsou vzácnější.Výskyt regionálních metastáz koreluje s velikostí primárního tumoru.
Čistá regionální recidiva po mastektomii (ME)a radioterapii (RT) bez vzdálené diseminace se vyskytuje
v 5% / 5 let a ve 3%/10 let sledování (Moran,Haffy 2002).Leonard C.(1995) uvádí méně než 2 % pozdních regionálních recidiv (bez lokální recidivy,bez vzdálených metastáz).
Regionální uzlinový relaps má nejhorší prognozu ze všech lokalizací recidivy.Výskyt regionálních recidiv je v dalších letech nejčastěji provázen vzdálenou diseminací choroby.

Naše pozorování:

V Masarykově onkologickém ústavu v Brně byla sledována pacientka A.H. s karcinomem mammy od března 1964 dosud – doba sledování byla 40 roků.U pacientky byla zjištěna pozdní uzlinová recidiva po 12 letech od primární léčby,bez lokální recidivy na stěně hrudní a bez vzdáleného metastazování.Tato regionální recidiva se opakovala celkem 9x,vždy ve stejné lokalizaci-ve vrcholu axilly -,vždy bez recidivy lokální (tj.v oblasti hrudní stěny) a vždy bez vzdálené diseminace.Regionální recidiva se opakovala zpočátku v 5 letém intervalu,později v intervalu kratším, 2-3 letém.

III.1964 : U 41 leté pacientky A.H. diagnostikován karcinom levého prsu
Léčba: radikální mastectomie s exenterací axilly pT2 pN0 M0
histologie:duktální Ca mammy
pooperační radioterapie
Efekt: kompletní remise (CR)

V.1976 : Uzlinová recidiva v apexu levé axilly y T0 M0-bez lokální recidivy,bez vzdálených metastáz
Léčba: chirurgická kastrace,chemoterapie (MTX, FU,VCR,CFA,Prednison)
BCG,dále Levamizol
Efekt: Kompletní remise CR

XI.1981: Uzlinová recidiva v apexu levé axilly,subkutánní,prorůstající do kůže yT0 M0
Léčba: Tamoxifen 40 mg/den
Efekt: úplná regrese,kompletní remise CR

VI.1986: Progrese-regionální recidiva v apexu levé axilly,infiltrace podkoží yT0 M0
Léčba: Tamoxifen
Efekt: Parciální remise

V. 1998: Progrese ,regionální recidiva v levé axille,prorůstání do kůže
Léčba: RT elektronový svazek LD 40 Gy
Tamoxifen
Efekt : kompletní remise CR

IV.1992: Regionální recidiva v levé axille yT0 M0
Léčba: Tamoxifen

X. 1993: Progrese regionální recidivy v levé axille yT0 M0
Léčba: Orimeten
Efekt : komletní remise CR


XI.94:Duplex Ca: Tu cutis,Ca basocellulare,oblast epigastria

II. 1996 : Regionální recidiva ve vrcholu levé axilly ,infiltrace kůže yT0 M0
Léčba: chirurgická exstirpace , histologicky : lobulární ca
Provera
Efekt : Kompletní remise CR

1998: Triplex Ca :Tu renis l.sin.,Grawitz pT2

VIII.2000: Recidiva v levé axille,infiltrace kůže yT0M0
Histologicky:duktální Ca
Léčba: Letrozol , radioterapie elektronový svazek LD 64 Gy
Efekt: Kompletní remise

X. 2003: Uzlinová recidiva v zadní čáře axillární vlevo yT0 M0
Histologie:duktální ca,ER pozitivní PR negativní
Léčba: exstirpace ,radioterapie
Bez známek vzdálené diseminace,bez recidivy lokální v oblasti hrudní stěny

Závěr:


Při sledování naší pacientky v průběhu 40 let lze dokumentovat i vývoj onkologické diagnostiky a terapie. Pacientka měla možnost využívat nové léčebné postupy i nové léky v průběhu své choroby.Jde o chronicky probíhající recidivující onemocnění v jediné lokalizaci bez vzdálené diseminace v intervalu 40 roků.

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004