Nepříbuzenské transplantace u pacientů starších 50 let: srovnatelné výsledky jak s plně (shoda 10/10) HLA shodnými tak s částečně neshodnými (shoda 8-9/10) dárci

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Transplantace krvetvorných buněk

Číslo abstraktu: 1199

Autoři: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.; MUDr. Michal Karas; MUDr. Kateřina Steinerová; MUDr. Daniel Lysák; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; MUDr. Vladimír Koza (1954 - 2012)

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008