Nespecifické záněty střevní jsou významnou a podceňovanou prekancerózou.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: X. Onkologická rizika

Číslo abstraktu: 079

Autoři: Zuzana Šerclová; Prof. MUDr. František Antoš, CSc.

Kasuistická sdělení o možnosti vzniku střevního karcinomu v terénu nespecifického střevního zánětu (IBD) se v literatuře objevují více než 80 let. V roce 1925 byl poprvé popsán B.B. Crohnem karcinom rekta u nemocného s ulcerózní kolitidou. Dlouholeté trvání chronického střevního zánětu je obecně považováno za zvýšené riziko vzniku střevních malignit. Na závažnost tohoto rizika a přístup zejména k prevenci rozvoje pokročilých malignit u IBD se však názory chirurgické a především gastroenterologické mění.....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007