Neuroendokrinní nádory plic a jejich klasfikace–včera a dnes

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.

Neuroendokrinní nádory plic zahrnují spektrum nádorů na jedné straně s prognózou relativně dobrou, na druhé až vysloveně nepříznivou. Proto tyto plicní nádory stály vždy v popředí zájmu všech lékařů, kteří se zabývají jejich diagnostikou a léčbou. V posledních desetiletích byla patrná snaha příslušných odborníků zařadit tyto tumory do co nejjednodušších klasfikačních schémat, aby se co nejvíce sjednotila jejich diagnostika, na kterou by mohla navazovat adekvátní léčba. Tyto klasifikace prodělaly řadu změn, tak jak se měnil v průběhu let pohled na neuroendokrinní nádory plic díky rozvoji elektronmikroskopických a imunohistochemických metod, molekulární genetiky a rozvoji nových léčebných možností. Sdělení se zabývá vývojem názorů na neuroendokrinní nádory plic od počátků minulého století do dneška.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005