NEW PROGNOSTIC MARKERS OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL) IN THE EVERYDAY HEMATOLOGICAL PRACTICE. A MULTICENTER ANALYSIS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - Clinical I

Číslo abstraktu: 0362

Autoři: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Eduard Cmunt, CSc.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; MUDr. Martin Brejcha; RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.; MUDr. Petr Kozmon; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009