prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC (Jihlavská 20, 625 00 Brno)

E-mail: pospisilova.sarka@fnbrno.cz

Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii