Nežádoucí účinky protinádorové léčby u dětí

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S04

Autoři: Z. Rúberová

Souhrn nedodán.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005