NEZAPOMÍNEJME NA MUŽE

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a screening

Číslo abstraktu: 037

Autoři: L. Retková; P. Hoferka; A. Vrabcová; D. Sečkařová

V přednášce chtějí autoři upozornit na problematiku onemocnění prsní žlázy u mužů.

V obecné části rekapitulujeme nejčastější benigní a maligní onemocnění, jejich diagnostiku a terapii.

Mammologická poradna v Praze-Krči má dlouholetou tradici, ročně je vyšetřeno v této ambulanci kolem 5 tisíc pacientů, z toho kolem stovky mužů.

K operační terapii jsme v roce 2005 indikovali 12 mužů, malignitu jsme zaznamenali u dvou pacientů (jedenkrát DCIS, jedenkrát duktální invazivní karcinom).

V závěru naší práce demonstrujeme kazuistiky pacientů s virilní mastopathií, DCIS a duktálním invazivním karcinomem.

Předmětem diskuse je pak otázka, zda není podceňována existence mammárních poraden vedle již fungujících screeningových pracovišť. Mammární poradny by měly řešit onemocnění a sledování pacientek mimo věkový interval 45–69 let a zároveň řešit péči o mužskou populaci s onemocněním prsu.

Datum přednesení příspěvku: 1. 12. 2006