Non-hodgkinský lymfom v plicní lokalizaci

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Veronika Bednářová; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Věra Vozobulová; Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; Doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.

Kazuistika referuje případ pacienta, který byl odeslán na plicní kliniku k dovyšetření pro morfologicky neověřený tumor v levém dolním plicním laloku. Cytologicky a zprvu i histologicky byl z bronchoskopického odběru z tumoru ověřen malobuněčný karcinom. Pacient byl kompletně dovyšetřen stran rozsahu onemocnění (zjištěno meta postižení uzlin levého plicního hilu, mediastina a nadklíčku vpravo) a renálních funkcí a byla mu indikována léčba chemoterapií v kombinaci Vepezid + CisDDP.
Před podáním 1. cyklu chemoterapie došlo z pracoviště patologie k upřesnění histologické diagnozy ve smyslu, že se nejedná o malobuněčný karcinom, ale o non-hodgkinský lymfom z malých buněk (z imunohistochemického vyš.). Pacient byl předán k dalšímu vyšetřování a léčbě na hematologicko onkologické oddělení.
Sdělení upozorňuje na lymfom v plicní lokalizaci, kerý se klinicky projevoval jako malobuněčný karcinom, a na nutnost pomýšlet v dif. dg. plicních infiltrací rovněž na hematologickou malignitu.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005