Nová naděje v léčbě metastatického HER2/NEU pozitivního karcinomu prsu - Perjeta (pertuzumab - inhibitor dimerizace)

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 318

Autoři: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Novou nadějí v léčbě metastatického HER2/NEU pozitivního karcinomu prsu se ukazuje býti Perjeta (pertuzumab - inhibitor dimerizace), jež společně s trastuzumabem poskytuje komplexnější blokádu signalizování HER2. Perjeta a Herceptin jsou manželský pár, který funguje dohromady. Perjeta v kombinaci s Herceptinem a docetaxelem je určena pro všechny HER2 pozitivní pacientky s metastatickým karcinomem prsu a stává se tak novým standardem v 1. linii paliativní léčby. 

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013