Nová TNM klasifikace a připravované změny klasifikace nádorů plic dle WHO – nejdůležitější aspekty pro patology

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_05

Autoři: Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.

Cílem sdělení je seznámit klinické lékaře – zejména pneumology a onkology – se změnami v posuzování nádorů plic patology, které přináší nové 7. vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů připravované k vydání v lednu příštího roku. Největší změny se týkají zařazení nádorů podle velikosti, výskytu vícečetných nádorů, invaze nádoru do viscerální pleury a sjednocení popisu lymfatických uzlin a jejich odběru. Rozsáhlý mezinárodní multidisciplinární projekt zabývající se adenokarcinomem plic vypracoval návrh jeho nové klasifikace, která by měla být zohledněna v příštím vydání WHO klasifikace tumorů plic a pleury.

Sdělení informuje klinické lékaře o nových aspektech v hodnocení plicních nádorů, které by měli od patologů v morfologických nálezech dostávat, případně je od nich vyžadovat.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009