Nové možnosti ošetřování mukositidy dutiny ústní u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P67/1211

Autoři: Jana Škardová; Mgr. Klára Kabátová-Maxová; prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008