Nové perspektivy v léčbě HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu. Úloha Vinorelbinu

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Systémová léčba u karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 024

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014