Nové techniky v radioterapii

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Radioterapie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 02

Autoři: MUDr. Vít Ulrych

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Směr pokroku v radioterapii
 • Zvýšení přesnosti a efektivity ozáření cílového objemu → co nejvíce vyléčených
 • Co nejmenší poškození zdravé tkáně → zachování dobré kvality života

Možnosti rozvoje
Technický vývoj
Pokrok v radiobiologii

Technický i biologický rozvoj radioterapie
 • Počátky léčby zářením
 • Období mezi světovými válkami
 • Nástup megavoltové terapie a moderní radiobiologie v poválečném období
 • Současnost - využití možností výpočetní techniky
 • Současnost - využití možností výpočetní techniky
 • Perspektivy - predikce biologických vlastností
 • Těžké částice v radioterapii

Počátky radioterapie

1895 objev paprsků X (W. C. Röentgen)
1896 pokus o léčbu karcinomu prsu
1898 objev rádia (manželé Curieovi)
1899 první vyléčený zevním ozářením
1913 první nemocná vyléčená rádiem

Období mezi světovými válkami

Coolidge a Charleston – rentgenka o 140 kV
RTG přístroj 200 kV (1922)
izotopové ozařovače s použitím rádia
manuální aplikace zářičů

Philipsův RTG přístrojRadioizotopový ozařovačTechnický pokrok ozařovačů v poválečném období
Vysokoenergetické zdroje

kobaltový ozařovač
betatron
lineární urychlovač
cyklotron

Lineární akcelerátor
urychlovač elektronů (Frye 1947) – vysokofrekvenční oscilátory pro radaryKobaltový ozařovač
1735 – objev 59Co ( Brandt )
1948 – reaktor v Chalk River – výroba 60Co
1951 – první instalace SaskatoonZlepšení fyzikálních parametrů ozáření

zvýšení ložiskové dávky
snížení komplikací
→ zlepšení výsledků terapie

Rozvoj radiobiologie v poválečném období

- Rozložení dávky v čase (frakcionace – 4R)
- Změny oxygenace tkání
- Kombinace radioterapie s chemickými látkami (radiosensibilizátory, radioprotektiva, cytostatika)
- Hypertermie

Nové technologie spojené s výpočetní technikou

diagnostické zobrazování (UZ,CT,MRI,PET) – 3D zobrazení
3D plánování
tvarování polí (MLC)
homogenita dávky (kompenzační filtry, IMRT)
automatický afterloading v brachyterapii – optimalizace rozložení dávky

Moderní radioterapie

přesnější lokalizace – CT, MRI, PET
snížení počtu komplikací – konformní RT, IMRT
zvýšení dávky → zvýšení lokální kontroly → vyšší pravděpodobnost vyléčení

Techniky IMRT

90. léta - výpočetní technika ( 3D plánování rozložení dávky )
kompenzační filtry
MLC – tomoterapie, step and shoot, sliding window
2000 – IMRT do klinické praxe

Indikace IMRT

Tumory hlavy a krku
Karcinom prostaty
Nádory CNS
Tumory prsu

Příprava na techniku IMRT
 • Fixace pacienta
 • Stanovení nulového bodu na CT simulátoru a zisk skenů pro TPS ( po 3 mm )
 • MRI vyšetření za stejných podmínek jako na CT ( u vybraných pacientů )
 • Fúze CT a MR
 • Pečlivé zakreslení GTV, CTV, PTV, OAR


Fixace pacientaCT- based delineation of lymf node levels in the N0 neckFúze CT/MRIVýhody IMRT
 • ↑ spád dávky kolem target volume
 • redukce dávky v norm. strukturách
 • u tumorů H&N uzliny blízko míchy, slinné žlázy blízko CO – IMRT – dávka se přizpůsobí nepravidelnému objemu, pouze fotony
 • konkomitantní boost


Plánování IMRT I.
 • Volba počtu polí
 • Stanovení horních a dolních mezí dávky a jejich priorita pro jednotlivé struktury
 • Optimalizace fluence pomocí modulu Helios
 • Export k výpočtu pohybu MLC a stanovení techniky (sliding window v. step and shoot)
Plánování IMRT II.
 • Použití dynamického pohybu MLC „vykreslí“ dávku tam, kde ji potřebujeme
 • Výpočet dávky a MU
 • V případě potřeby zpětná editace optimální fluence a opětný přepočet pohybů MLC a MU


Optimalizace pomocí modulu Helios


Plánování IMRT III.

- Porovnání DVH jednotlivých struktur pro IMRT a klasickou techniku
- Vytvoření verifikačního plánu pro IMRT fantóm
- Výpočet dávky pro film a pro komoru ve fantómu

Srovnání plánůSrovnání plánůSrovnání plánůRovina izocentraPovrtal visionPočty pacientů

TU hlavy a krku 101
Ca prostaty 92
Ca mammy 9
Ca recta 1
Ca anu 1
TU mozku 1

Příčiny selhání – biologické vlastnosti tumoru

hypoxie tumoru
geny regulující kinetiku nádorového růstu
geny regulující radiosenzitivitu
Funkční zobrazení – předpověď efektu
léčby

Stanovení velikosti hypoxie

- PET, SPECT
markery hypoxie
- MRI
EPI (dynamické zobrazování s kontrastem), BOLD (hemoglobin), MR angiografie: perfuze, permeabilita, objem krve, funkce a reaktivita cév, angiogeneze

Agresivita tumoru, grading
MR spektroskopie ( 1H, 31P )
EPI ( dynamické zobrazování s použitím GdDTPA )

Viabilita tumoru při a po léčbě
PET ( FDG )
MR angiografieMožnosti ovlivnění radioresistence

Změny frakcionace
Radiosensibilizátory, radioprotektiva
Cytostatika ( standardní klinická praxe )Protonový ozařovačPlán protonové terapieTěžké iontyZávěryZávěry

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005