Novinky v diagnostice bronchogenního karcinomu – navigovaná bronchoskopie

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_05

Autoři: D. Havel; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. František Brůha; Doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.

Systém navigované bronchoskopie SuperDimension/Bronchus umožňuje cílený endoskopický odběr vzorků z periferních částí plic – tedy z míst, které jsou často mimo dosah flexibilní bronchoskopie. Princip této metodiky spočívá v zavedení řiditelné endobronchiální sondy skrz pracovní kanál fibroskopu a v navigaci sondy periferním bronchiálním větvením za korelace s třídimenzionální CT mapou v reálném čase. Pozice sondy je detekována pomocí nízkofrekvenčního magnetického pole.

Vyšetření sestává z předoperačního plánování (vytvoření trojrozměrného obrazu plic zpracováním scanů získaných výpočetní tomografií s označením referenčních bodů pomocí virtuální bronchoskopie), synchronizace tohoto obrazu s tělem pacienta označením skutečných endobronchiálních bodů pomocí řiditelné sondy a vlastní navigace k cílové lézi spojené s odběrem materiálu.

První vyšetření bylo na TRN kl. FN Plzeň provedeno v listopadu 2007, do dnešního dne jsme provedli deset výkonů. Všechna vyšetření byla provedena v celkové anestezii, naše dosavadní zkušenosti potvrzují, že se jedná o metodu bezpečnou, která rozšiřuje diagnostické možnosti zejména u pacientů s periferními plicními lézemi.

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008