Novinky v léčbě anemie u onkologických nemocných

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L13

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Použití erytropoetinu u onkologických nemocných se stalo pevnou součástí podpůrné léčby. Způsob použití tohoto růstového faktoru je regulován pravidly EORTC, tedy doporučeními pro léčbu anemie u onkologických nemocných. Podobná doporučení byla vyslovena na půdě ASCO/ASH a NCCN.

Autorka se zabývá novinkami v léčbě anemie u solidních nádorů.

Anemie se vyvine u 20-60% těchto nemocných, přičemž kromě choroby samotné k rozvoji anemie může přispět jak chemoterapie, tak radioterapie. Anemie bývá často podceňována, relativně pozdě diagnostikována i léčena. Cílem včasné léčby anemie je snížení počtu transfuzí a zlepšení kvality života. Většina onkologů je seznámena s použitím erytropoetinů, které jsou u nás k dispozici. Novinkou je další generace erytropoetinu reprezentovaná darbepoetinem alfa. Tento lék má výhodu v jednoduchosti aplikace (1x za 3 týdny) a v absenci jakýchkoliv vedlejších účinků. Jeho předností je tedy vysoká kvalita života nemocných při velmi uspokojivé léčbě anemie.

V současné době probíhá řada kontrolovaných studií s intenzifikovanou chemoterapií či kombinovanou radiochemoterapií, kdy růstové faktory a tedy i erytropoetin jsou součástí léčebného schématu. Výsledky těchto trialů nepochybně odpoví na otázky vhodnosti použití eytropoetinu v profylaxi anemie.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005