Novinky z 42. ASCO meetingu Atlanta, GA, 1.- 6.6.2006

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Ostatní

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 015

Závěry: ASCO 06

  • Sunitinib a temsirolimus se zřejmě stanou standardem léčby metastazujícího karcinomu ledviny
  • ASCO 2006 definitivně „pohřbilo“ HD CHT u germinálních nádorů
  • ASCO 2006 definitivně „pohřbilo“ triplety a jiné kombinace než karboplatina/taxol u karcinomu vaječníků
  • ASCO 2006 zpochybnilo indikaci adjuvantní chemoterapie u NSCLC stádia IB
  • ASCO 2006 potvrdilo MMC/5FU/RT jako standard léčby karcinomu anu
  • U karcinomu žaludku kombinace EOX může být zajímavou a méně toxickou alternativou ECF
  • ASCO 2006 podpořilo koncept neoadjuvantní CHRT u karcinomu jícnu

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006